Monimuotoisuudesta ja osallistamisesta puhuttaessa keskitytään yleensä ihmisten eroihin, mutta vain harvoin siihen, mikä meitä kaikkia yhdistää.

Maailmankuulu puhuja Asif Sadiq nostaa tämän aiheen säännöllisesti esiin.

– Eroista puhuminen pitää huolen siitä, että juuri niihin kiinnitetään huomiota. Sen sijaan osallistamisen pitäisi olla punainen lanka, jota seurata.

Sadiq tietää, mistä puhuu. Viimeisen vuosikymmenen aikana hän on johtanut monimuotoisuus- ja osallistamisprojekteja maailman johtavissa organisaatioissa, mukaan lukien Ernst & Young, The Telegraph ja Adidas.

Miten siis tämän päivän johtajat, ja erityisesti HR-ammattilaiset, voisivat varmistua siitä, että heidän yrityksensä agenda sopii pandemian jälkeiseen aikaan?

Haastattelussa Sadiq keskustelee toimittaja Longitude-lehden toimittajan Megan Wrightin kanssa siitä, mitkä ovat seuraavia suuria puheenaiheita monimuotoisuus- ja osallistamiskeskustelussa sekä millaisia mahdollisuuksia ne pitävät sisällään.

Sodexo on sitoutunut edistämään kulttuurien monimuotoisuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia sekä tarjoamaan osallistavia työmahdollisuuksia kaikkialla, missä toimimme. Lue lisää.

kesäkuuta 28, 2021