Sodexon verkkosivusto, jäljempänä ’verkkosivusto’, on suunniteltu antamaan tietoja sen käyttäjille.

Tälle verkkosivustolle siirtyminen ja sen käyttö merkitsee näiden ehtojen peruuttamatonta ja varauksetonta hyväksyntää.

Näiden ehtojen kaikki määräykset koskevat kaikkia käyttäjiä. Nämä ehdot tulee näin ollen tarkistaa joka kerta verkkosivustolle siirryttäessä tai sitä tarkasteltaessa ja/tai käytettäessä.


YLEISTÄ

Omistajuus

SODEXO
A Société Anonyme, jonka pääoma on 603 321 796 euroa
Kotipaikka: 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - RANSKA
Kaupparekisteri: RCS Nanterre 301 940 219 14572
ALV-tunnus: FR40 301940219
Puhelin: +33 (0)1 30 85 75 00
Julkaisun johtaja: Denis Machuel, toimitusjohtaja

Ylläpito

LINKBYNET
Société par actions simplifiées (S.A.S.), jonka pääoma on 422 732,40 euroa
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 430 359 927
Kotipaikka: 5-9 Rue, de l'Industrie - 93200 Saint-Denis
Puhelin: +33 (0)1 48 13 00 00
Faksi: +33 (01)1 48 13 31 21

Suunnittelu, luonti ja tekstien laadinta

HAVAS 
2 allée de Longchamp
92281 Suresnes Cedex
RANSKA
Puhelin: +33 (0)1 58 47 90 00

W et Cie
1 cours de l'Ile Seguin
92650 Boulogne
RANSKA
Puhelin: +33 (0)1 72 27 00 00

Valokuvat

SODEXOn kuvapankki
CORBIS
iSTOCK PHOTO 

Kehitys

CGI
6 rue des comètes CS 10026
33187 Le Haillan Cedex
Ranska


Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet

Kaikki verkkosivustolla saatavilla oleva sisältö, erityisesti valokuvat, kirjoitettu teksti, mainoslauseet, piirrokset, kuvat ja animaatiosarjat (äänellä tai ilman) sekä kaikki verkkosivustoon integroidut immateriaaliset luontityöt ovat kaikki Sodexo-konsernin omaisuutta. Vaihtoehtoisesti omistajia ovat Sodexo-konsernille käyttöluvan antaneet kolmannet osapuolet. Kaikki tällaiseen sisältöön liittyvät kopiointi-, jäljentämis- ja esitysoikeudet pidätetään näin ollen ehdottomasti, ja kaikkeen kopiointiin, jäljentämiseen tai esittämiseen vaaditaan Sodexo-konsernilta etukäteen saatu kirjallinen lupa.

Kaikki verkkosivuston kopiointi, jäljentäminen, esittäminen, käyttö, sovittaminen tai muokkaus – prosessista tai mediasta riippumatta – ilman Sodexo-konsernilta etukäteen saatua kirjallista lupaa on ehdottomasti kiellettyä ja olisi tekijänoikeuksien loukkaamista. Sama pätee myös verkkosivuston osiin.

Lisää kuviin liittyviä tietoja saa lukemalla kuvapankin käyttöehdot

Tavaramerkit

Yhtiön verkkosivustolla näkyvät nimet, tuotemerkit sekä selkeästi erottuvat merkit ovat tavaramerkkilainsäädännön suojaamia.

Sodexon nimi ja logo ovat Sodexon rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muut tuotemerkit ja tavaramerkit, joihin verkkosivustolla viitataan ja joissa on iso kirjain ja jotka ovat yleensä Sodexon tai muiden Sodexon konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamia tai jotka on lisensoitu jonkin Sodexo-konsernin yhtiön käytettäväksi ovat myös tavaramerkkilainsäädännön suojaamia.

Kaikki verkkosivustolla näkyvät sellaiset tuotemerkit ja tavaramerkit, joita Sodexo-konserni ei omista, ovat käyttölisenssioikeuden suojaamia.

Edellä mainittujen tuotemerkkien ja tavaramerkkien kopiointi, jäljentäminen, esittäminen, käyttö, sovittaminen tai muokkaaminen ilman Sodexolta etukäteen saatua kirjallista lupaa on ehdottomasti kiellettyä, ja sellainen olisi tavaramerkin loukkaamista.


Linkit sivustolle www.sodexo.com

Sodexon verkkosivusto sallii yhtiön sivuston sisältöön kohdistettuja hypertekstilinkkejä sillä edellytyksellä, että kyseiset linkit noudattavat Sodexon linkityskäytäntöä seuraavalla tavalla:

(i) käyttäjän valitessa linkin sen tulee näyttää verkkosivusto täyden näkymän ikkunassa eikä linkittävällä verkkosivustolla olevan kehyksen sisällä (ei syvälinkitystä),
(ii) kaikkien verkkosivustolle vievien linkkien tulee olla pelkästään tekstimuodossa olevia linkkejä, jotka on selkeästi merkitty tekstillä ”Sodexon verkkosivusto”, ja/tai
(iii) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivät saa olla sellaisia, että ne vahingoittavat tai heikentävät Sodexon nimiin ja tavaramerkkeihin yhdistettyä liikearvoa. Erityisesti on huomioitava, että kiistanalaista, pornografista tai rasistia sisältöä sisältävillä verkkosivustoilla ei ole lupaa linkittyä Sodexon verkkosivustolle.


Tietosuoja

Henkilötietojen suojaa koskevia tietoja löytyy Yleisestä tietosuojakäytännöstämme.


Tulevaisuuteen viittaavat lausunnot 

Tällä verkkosivustolla annetut tai verkkosivuston tai asiakirjojen, johon verkkosivusto viittaa, sisältämät lausunnot ovat tai saattavat olla tulevaisuuteen viittaavia lausuntoja.

Tällaiset lausunnot edustavat Sodexon näkemyksiä ja kantoja tulevien tapahtumisen suhteen lausuntojen laadintahetkellä ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Varsinaiset tulokset saattavat erota kyseisissä lausunnoissa ilmaistuista tuloksista eri tekijöistä riippuen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi tulevat alan kysynnän ja hinnoittelun tasot, poliittinen vakaus ja taloudellinen kasvu, innovatiivisen tekniikan kehitys ja käyttö, kilpailijoiden toiminta sekä luonnonkatastrofit, sodat ja terrori-iskut.

Lisätietoja, mukaan lukien tiedot tekijöistä, jotka saattavat aiheuttaa varsinaisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuuteen viittaavien lausuntojen tuloksista löytyvät Sodexon viimeisimmästä julkaistusta vuosi- ja tilinpäätöskertomuksesta sekä muista Sodexon aika ajoin julkistamista asiakirjoista. Sodexo kieltäytyy kaikista aikomuksista tai velvoitteista päivittää tulevaisuuteen viittaavia lausuntoja.


Vastuunrajoitus 

Tämän verkkosivuston tiedot eivät ole tyhjentäviä, ja vaikka yhtiö pyrkiikin mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että tämän verkkosivuston tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla, riippumattomat tahot eivät ole vahvistaneet niitä, eikä tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä esitetä nimenomaisia eikä hiljaisia väitteitä tai takeita.  

Sodexo tai sen tytäryhtiöt, sidosyritykset tai virkailijat tai muut henkilöt eivät missään olosuhteissa hyväksy korvausvastuita menetyksistä (niihin johtaneista syistä riippumatta), joita syntyy suoraan tai välillisesti tämän sivuston tai sillä olevien tietojen käytöstä tai käytön mahdottomuudesta, vaikka Sodexo-konsernille olisikin ilmoitettu tällaisista vahingonkorvauksista. Tällainen korvausvastuiden mahdollisuus suljetaan täten pois. Koska jotkut toimivalta-alueet kieltävät vastuunrajoituksen tai välillisten tai oheisvahingonkorvauksien poissulkemisen, yllä oleva ei välttämättä koske sinua.

Kaikki verkkosivustolla olevat talousraportit ovat ajan tasalla ainoastaan kunkin raportin päivämäärällä. Sodexo ei lupaa päivittää tai oikaista raportteja tai muita verkkosivuston sisältämiä tietoja tai ilmoittaa niissä olevista virheistä tai laiminlyönneistä ja kieltäytyy niitä koskevista velvoitteista. Sodexo pidättää oikeuden lisätä, muokata tai poistaa tällä verkkosivustolla olevia tietoja milloin tahansa.  

Osakkeiden arvo (ja niistä saatava tuotto) voi niin laskea kuin nousta, etkä välttämättä saa täyttä alunperin sijoittamaasi summaa. Jos tarvitset neuvoja, kehotamme ottamaan yhteyttä rahoitusasioissa neuvovaan ammattilaiskonsulttiin.  

Sodexo pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että tällä verkkosivustolla ei ole viruksia tai vikoja. Sodexo ei voi kuitenkaan taata että tämän verkkosivuston tai verkkosivustojen, joihin tämän sivuston kautta on pääsy, käyttö ei vaurioita tietokonettasi. On omalla vastuullasi varmistaa oikeanlaisen laitteiston käyttövalmius tämän verkkosivuston käyttöön ja seuloa pois kaikki sitä mahdollisesti vaurioittava. Sodexo ei ole korvausvastuussa menetyksistä tai vaurioista, joita tietokonelaitteille saattaa aiheutua tämän verkkosivuston käytöstä johtuen.  


Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä. Kaikki näistä ehdoista syntyvät tai niihin liittyvät riita-asiat ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Ratkaisun tekee kyseisten sääntöjen mukaan nimitetty välimies. Välimiesmenettely tapahtuu Pariisissa (Ranska), ja välimiesmenettelyn kieli on englanti.

 

Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot